Този сайт е създаден по проект BG16RFOP002-2.083-0433 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.083 “ ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) НА МСП“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

НА 73-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР – ПЛОВДИВ, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 25 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА.

“ЕЛПРОМ ЕМЗ“ ООД ГРАД ШАБЛА ПОЛУЧИ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ

ЗА ИЗЦЯЛО РАЗРАБОТЕНИТЕ И ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ОТ НЕГО ГАМАТА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ ЗА ДОМАШНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.