Токови измервателни трансформатори за средно напрежение тип 7.2СТ-2, тип 12СТ-2 и тип 24СТ-2
са за вътрешен монтаж с една първична и една вторична намотка за измерване,
с клас на точност 0.2S, 0.2, 0.5S и 0.5 , мощност от 5VА до 50 VA в диапазона на номинални токове от 5/5А до 3000/5/ А.
Токовите трансформатори Тип 7.2СТ-2 e за номинално работно напрежение 6кV,
Токовите трансформатори тип 12СТ-2 e за номинално работно напрежение 10кV.
Токовите трансформатори тип 24СТ-2 е за номинално работно напрежение 20кV .
Отговарят на изискванията на БДС EN 61869-2:2012, БДС EN 60044-1:2001.
Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №16.03.5101 от 14.03.2016 година.

 Технически характеристики на трансформатор тип xxCT-2

Условия на работа :

Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –35° С до +45° С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи : 

Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;

БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

 Габаритни размери

Всички размери са в мм.

За по-добри чертежи се свържете с екипа на “Елпром ЕМЗ” ООД, гр. Шабла.

Възможно е изготвяне на продукт по желание на клиента.