Токови измервателни трансформатори за средно напрежение тип 7.2СТ-1PR, тип 12СТ-1PR и тип 24СТ-1PR са за вътрешен монтаж с една първична и до четири вторични намотки с външно превключване на първичната или вторичната намотка, които могат да бъдат за измерване или за защита в произволна комбинация с клас на точност 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 5Р10 и мощност от 5VА до 50 VA в диапазона на номинални токове от 5/5/5/5/5А до 3000/5/5/5/5 А.

Токовите трансформатори Тип 7.2СТ-1PR e за номинално работно напрежение 6кV

Токовите трансформатори тип 12СТ-1PR e за номинално работно напрежение 10кV

Токовите трансформатори тип 24СТ-1PR е за номинално работно напрежение 20кV

Отговарят на изискванията на 

БДС EN 61869-2:2012, БДС EN 60044-1:2001.

Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №16.03.5101 от 14.03.2016 година.

 Технически характеристики на трансформатор тип xxCT-1PR

Условия на работа :
Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –35° С до +45° С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи :
Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;
БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

 Габаритни размери

Всички размери са в мм.

За по-добри чертежи се свържете с екипа на “Елпром ЕМЗ” ООД, гр. Шабла.

Възможно е изготвяне на продукт по желание на клиента.