Токови измервателни трансформатори за ниско напрежение тип СТ-3 са проходни трансформатори за вътрешен монтаж с една вторична намотка. Клас на точност 0.2, 0.5, 0.5S и номинална мощност от 5 VА , 10 VA и 15 VA. В диапазона на номинални токове от 400/5, 500/5 и 600/5 А и максимално работно напрежение 0.72kV.

    Състоят се от тороидален магнитопровод и първична и вторична намотка поместени в пластмасова кутия.

     Магнитопроводът е направен от силициева ламарина, Mu-метал или пермалой. Върху него е намотана вторична намотка равномерно по целия обем.

      Кутията е изработена от пластмаса тип Tecomid Nb40 NL E с клас на възпламеняване съгласно IEC 707-V-0.

Отговарят на изискванията на: БДС EN 61869-2:2012; БДС EN 60044-1:2001

Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №17.11.5100 от 21.11.2017 година.

 Технически характеристики на трансформатор тип CT-3

Условия на работа :
Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –35° С до +45° С и височина над морското равнище до 1000 м.

Стандартизирани документи :
Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;
БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 . 

 Габаритни размери

 Продуктова гама на трансформатори тип CT-3

Всички размери са в мм.

За повече информация, поръчки и запитвания се свържете с екипа на “Елпром ЕМЗ” ООД, гр. Шабла.

Възможно е изготвяне на продукт по желание на клиента.