Токови измервателни трансформатори за ниско напрежение тип СТ-4 са проходни трансформатори за вътрешен монтаж с една вторична намотка.

    Клас на точност 0.2, 0.5, 0.5S, номинална мощност от 5 VА, 10 VA и 15 VA в диапазона на номинални токове от 750/5, 800/5, 1000/5, 1200/5 и 1500/5 А и максимално работно напрежение 0.72kV.

   Състоят се от тороидален магнитопровод и първична и вторична намотка поместени в пластмасова кутия.

    Магнитопроводът е направен от силициева ламарина, Mu-метал или пермалой. Върху него е намотана вторична намотка равномерно по целия обем.

    Кутията е изработена от пластмаса тип Tecomid Nb40 NL E с клас на възпламеняване съгласно IEC 707-V-0.

Отговарят на изискванията на: БДС EN 61869-2:2012; БДС EN 60044-1:2001

Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №17.11.5100 от 21.11.2017 година.

 Технически характеристики на трансформатор тип CT-4

Условия на работа :

Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –35° С до +45° С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи : 

Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;

БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

 Габаритни размери

 Продуктова гама на трансформатори тип CT-4

Всички размери са в мм.

За повече информация, поръчки и запитвания се свържете с екипа на “Елпром ЕМЗ” ООД, гр. Шабла..

Възможно е изготвяне на продукт по желание на клиента.