Зарядни станции за електромобили

Токови трансформатори ниско напрежение

Токови трансформатори средно напрежение