Тип 24СТ- 5


ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ СрН ТИП ХХСТ-5

Токови измервателни трансформатори за СрН тип 7.2СТ-5, тип 12СТ-5 и тип 24СТ-5
са за вътрешен монтаж с една първична и четири вторични намотки,
които могат да бъдат за измерване или за защита в произволна комбинация с клас на точност 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 5Р10 и мощност от 5VА до 50 VA в диапазона на номинални токове от 5/5/5/5/5А до 3000/5/5/5/5 А.
Токовите трансформатори тип 7.2СТ-5 e за номинално работно напрежение 6кV,
Токовите трансформатори тип 12СТ-5 e за номинално работно напрежение 10кV.
Токовите трансформатори тип 24СТ-5 е за номинално работно напрежение 20кV .
Отговарят на изискванията на БДС EN 61869-2:2012, БДС EN 60044-1:2001.
Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №06.07.4609 от 17.07.2006 година.


Технически характеристики, Скрий

Технически характеристики на Тип xxСТ–5 обхват от 5/5/5/5/5 А до 3000/5/5/5/5 А

1. Максимално работно напрежение – 7.2 , 12 , 24 kV
2. Честота – 50 Нz
3. Номинален първичен ток Ipn – от 5 до 3000 А
4. Номинален вторичен ток Isn – 1А или 5 А
5. Клас на точност на ядрото за мерене 1S1 – 1S2 – 0.2S , 0.2, 0.5S, 0.5
6. Клас на точност на ядрото за мерене 2S1 – 2S2 – 0.2S , 0.2, 0.5S, 0.5
7. Клас на точност на ядрото за мерене 3S1 – 3S2 – 0.2S , 0.2, 0.5S, 0.5
8. Клас на точност на ядрото за защита 4S1 – 4S2 – 5Р10, 5Р20, 10Р10, 10Р20
9. Номинална мощност на ядрото за мерене 1S1 – 1S2 – 5, 10, 15, 30, 40, 50 VА
10. Номинална мощност на ядрото за мерене 2S1 – 2S2 – 5, 10, 15, 30, 40, 50 VА
11. Номинална мощност на ядрото за мерене 3S1 – 3S2 – 5, 10, 15, 30, 40, 50 VА
12. Номинална мощност на ядрото за защита 4S1 – 4S2 – 5, 10, 15, 30, 40, 50 VА
13. Номинален ток на термична устойчивост Ith, кА – 100 х Ipn
14. Номинален ток на динамична устойчивост Idyn, кА – 2,5 х Ith
15. Изолация – суха, клас на топлоустойчивост – В
16. Маса – 29 кg

Условия на работа :

Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –350 С до +450 С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи : Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;
БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

Габаритни размери


Удостоверения за одобрени типове, Скрий

Удостоверение

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more