• DS_2

Тип СТ-4


ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ НН

Токови измервателни трансформатори за НН тип СТ-4

са проходни трансформатори за вътрешен монтаж с една вторична намотка, с клас на точност 0.2, 0.5, 0.5S и номинална мощност от 5 VА , 10 VA и 15 VA в диапазона на номинални токове от 750/5, 800/5, 1000/5, 1200/5, 1250/5 и 1500/5 А и максимално работно напрежение 0.72kV.
Отговарят на изискванията на БДС EN 61869-2:2012; БДС EN 60044-1:2001
Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №06.04.4547 от 03.04.2006 година


Технически характеристики, Скрий

Технически характеристики на Тип СТ – 4
обхват 750/5А, 800/5А, 1000/5А, 1200/5А, 1250/5А, 1500/5А

1. Номинално напрежение – 0.72 КV
2. Честота – 50 Нz
3. Номинален първичен ток Ipn – 750,800, 1000, 1200, 1250, 1500 А
4. Номинален вторичен ток Isn – 5 А
5. Клас на точност – 0.2, 0.5, 0.5S
6. Номинална мощност – 5, 10, 15 VA
7. Ток на термична устойчивост – 60 x Ipn
8. Ток на динамична устойчивост – 2.5 x Ith
9. Маса – 0.920 до 1.00 кg
10. Изолация – суха, клас на топлоустойчивост В

Условия на работа :

Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –350 С до +450 С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи : Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;
БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

Габаритни размери


Удостоверения за одобрени типове, Скрий

Удостоверение

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

DSC001

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more
DSC_0191

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0192

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0193

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0200

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more
DSC_0000

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more