Тип СТ-3


ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ НН

Токови измервателни трансформатори за НН тип СТ-3

са проходни трансформатори за вътрешен монтаж с една вторична намотка, с клас на точност 0.2, 0.5, 0.5S и номинална мощност от 5 VА , 10 VA и 15 VA в диапазона на номинални токове от 400/5, 500/5 и 600/5 А и максимално работно напрежение 0.72kV.
Отговарят на изискванията на БДС EN 61869-2:2012; БДС EN 60044-1:2001
Одобрени от БИС с удостоверения за одобрен тип средство за измерване №06.04.4547 от 03.04.2006 година


Технически характеристики, Скрий

Технически характеристики Тип СТ – 3 обхват 400/5А, 500/5А, 600/5А:

1. Номинално напрежение – 0.72 КV
2. Честота – 50 Нz
3. Номинален първичен ток Ipn – 400 : 500 : 600 А
4. Номинален вторичен ток Isn – 5 А
5. Клас на точност – 0.2, 0.5S, 0.5
6. Номинална мощност – 5 , 10, 15 VA
7. Ток на термична устойчивост – 60 x Ipn
8. Ток на динамична устойчивост – 2.5 x Ith
9. Маса – 0.56 до 0.75 кg
10. Изолация – суха, клас на топлоустойчивост В

Условия на работа :

Токовите трансформатори ниско напрежение се монтират на закрито при температура на околната среда от –350 С до +450 С и височина над морското равнище до 1000м.

Стандартизирани документи : Изделието отговаря на БДС EN 61869-2:2012;
БДС EN 60044-1:2001; IEC 60044-1:1999 .

Габаритни размери


Удостоверения за одобрени типове, Скрий

Удостоверение

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more