Сухи Понижаващи трансформатори


Cухи трансформатори за електрозадвижване с високомоментни постоянно – токови двигатели с номинална мощност от 0.25кVA до 20 кVA отговарящи на изискванията на ОН 0470427-84, те са комплектовъчни изделия в електрозадвижвания с високомоментни постояннотокови двигатели, които се използват в металорежещите машини, робототехниката и други.

Технически характеристики

Габаритни размери

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more