• 1TM20-20-023Cu

Монофазни маслени трансформатори


ЕДНОФАЗНИ МАСЛЕНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА СТЪЛБОВ МОНТАЖ

Тип 1ТМ20/3/0.23–20Cu и Тип 2ТМ20/20/0.23-Cu с номинални мощности съответно 0.5, 1, 2, 5, 10, 16, 20, 25, 40 и 50 кVА , номинално работно напрежение на намотка ВН 10 или 20 кV и с номинално работно напрежение на намотка НН 0.23 кV.

Предназначен за използване в енергийните системи, като понижаващ трансформатор, за захранване на мрежи НН с общо предназначение.

Технически характеристики

Габаритни размери

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

DSC001

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more
DSC_0191

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0192

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0193

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more
DSC_0200

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more
DSC_0000

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more