Дросели РК – РУ


Mонофазни и трифазни дросели , които са комплектовъчни изделия в уредбите за компенсиране на cosф.

Произвеждат се и дросели с номинална индуктивност до 1.5 Н и номинален ток до 100 A отговарящи на изискванията на ОН 0477415-87, които са комплектовъчни изделия за eлектрозадвижвания с високомоментни постояннотокови двигатели за задвижване на металорежещи машини, роботи и други.

Технически характеристики

Габаритни размери

КАТАЛОГ ПРОДУКТИ нашата продуктува гама

VAL GSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „VAL...

View more

VAL-HP3C

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

VAL-HP1

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от домашната серия...

View more

MAR-CSM-T2 SH

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more

MAR-CSM-T2

Зарядните станции за електромобили на „Елпром ЕМЗ“ ООД от серията „MAR“,са...

View more