Контакти За връзка с нас


9680 гр. Шабла
ул. Нефтяник 38

тел.: +359 5743/50-20
тел.: +359 5743/45-68
факс.: +359 5743/50-20

E-mail:boss@elpromemz.bg - управител
E-mail:office@elpromemz.bg - пласмент
E-mail:finansi@elpromemz.bg - гл.счетоводител